Bài đăng

Đề thi giữa học kì 1 Toán Lý Hóa - Khoa học Tự nhiên

Đề thi học kì 1 Toán Lý Hóa - Khoa học Tự nhiên

Đề thi giữa học kì 2 Toán Lý Hóa - Khoa học Tự nhiên

Đề thi học kì 2 Toán Lý Hóa - Khoa học Tự nhiên

Khám phá

Học Javascript cơ bản

Cloud Essentials - Tổng quan về điện toán đám mây

Thuật toán (algorithm) - Đề thi lập trình thử thách khả năng giải thuật

Tổng hợp cách giải rubik

Hướng dãn chi tiết Vampire Survivors

Hướng dẫn hoàn chỉnh Rusty Lake Hotel - Game offline giải đố siêu đỉnh (việt hóa)

_Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy VI - Game SNES,GBA (rất hay)

_Hướng dẫn chi tiết Fire Emblem 4 Genealogy of the Holy War (Việt hóa)

Castlevania - Dawn of Sorrow [Nds - Việt Hóa]

_Hướng dẫn hoàn chỉnh Der Langrisser (bản việt hóa - Langrisser 2) - Thanh gươm quyền lực - Game SNES (rất hay)

IQ Dungeon - Giải đố hiệp sĩ đánh bại quỷ vương - cốt truyện hay (300 màn phá đảo) - Game phone - offline

_Phá đảo Contra - Trận chiến đối đầu Red Falcon - Game NES

Jackal (bắn xe jeep) - Hướng dẫn hoàn chỉnh - Game NES

Hướng dẫn hoàn chỉnh Terranigma - Chapter 1: The Outset

Hacker Typer - Đóng vai hacker chuyên nghiệp (bao ngầu)

Hướng dẫn hoàn chỉnh Advance Wars - Game GBA

Island Empire - Turn Strategy - Rất hay

Hướng dẫn Fire Emblem 6 - Fire Emblem The Sword of Seals (hay Fire Emblem The Binding Blade) - Game GBA

Hướng dẫn Megaman: Sự khởi đầu của một huyền thoại - Game NES