Black Haze là một thị trấn biên giới nổi tiếng với các mỏ khoáng sản phong phú, gần đây đã rơi vào thời kỳ khó khăn. Ở thành phố này, thật khó để phân biệt giữa thiện và ác. Sau sự biến mất bí ẩn của cựu lãnh chúa, sự cân bằng mong manh của thành phố bị phá vỡ. Bạn là Royde, và bạn đã được nhà vua chọn để mang lại sự cân bằng cho Black Haze và điều tra các báo cáo kỳ lạ đến từ thành phố.

- 9 lớp nhân vật, mỗi lớp có những kỹ năng độc đáo. Xây dựng đội hình của bạn theo ý của bạn 

- Chiến đấu theo lượt phức tạp