_Hướng dẫn hoàn chỉnh Der Langrisser (bản việt hóa - Langrisser 2) - Thanh gươm quyền lực - Game SNES (rất hay)

 

Nhận xét