Island Empire là một trò chơi chiến lược. Chiến đấu đầy thử thách, chiến lược, mở rộng đế chế, đảm bảo nền kinh tế ổn định, bảo vệ lãnh thổ của bạn bằng các bức tường và phát triển binh lực

Download trên CH play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbrz.wodan&hl=en_US&gl=US

Download file apk , mode mở full map
https://drive.google.com/file/d/1EghH2SuvreReLn93RCTkUIZElNmtWmbH/view?usp=share_link

1. Giới thiệu
Vùng đất của bạn có màu xanh lá. 
Khởi đầu game , thường có 1 kinh đô và vài lính cấp thấp (sức tấn công 1)
Dĩ nhiên, nhiệm vụ bạn là mở rộng và bảo vệ vùng đất

 2. Chiếm đất
Cho lính đi chiếm đất về cho vương quốc 
Mỗi mảnh đất sẽ cho bạn 1 đồng tiền thuế sau mỗi lượt 
    - Lưu ý : mảnh đất màu xanh lá có cây ở trong thì ko được tiền thuế nhé ( phải cho lính chặt cây, thành  lại đồng bằng thì mới có tiền)

Đất màu chưa khoanh màu (vô chủ - lấy thoải mái)
Đất màu xanh (của mình - chỉ cho lính vào để chặt cây, hoặc để phòng thủ)
Đất màu khác (của quốc gia khác - nên chiếm sớm,  để quân địch giảm sức mạnh dần)

Lưu ý: chiếm đất ở những lối hep và cho lính , tháp canh thủ ở đó sớm. Để chặn quân địch tràn sớm qua vùng đất trống màu mỡ của vương quốc mình

 3. Xây nông trại
Chỉ xây nông trại ở vùng đất xanh lá cạnh kinh đô, chưa bị cây bịt kín nhé
Mỗi nông trại khởi đầu sẽ cho 5 đồng tiền thuế
Các nông trại càng về sau, sẽ tốn tiền xây hơn (12,12,16,18,...)

Ưu tiên : Xây nông trại sẽ kiếm được nhiều tiền nhanh hơn chiếm đất

 


4. Tháp canh
Tháp canh sẽ phòng thủ chỉ 1 ô đất mà nó đang đứng
Chỉ có những lính phe địch có sức tấn công cao hơn tháp canh mới có thể đi vào

Lưu ý: chỉ xây tháp canh bịt một số cửa ngõ rộng và quan trọng

 


5. Hợp thể lính 
Di chuyển 2 lính nhập vào nhau, thì sẽ có 1 lính có sức tấn công cao hơn
Linh cấp cao hơn sẽ ăn tiền mỗi lượt nhiều hơn

Lính Lv1: sức tấn công 1, ăn 2 đồng mỗi lượt (mới tạo ra, mua mất 10 đồng á)
Lính Lv2: sức tấn công 2, ăn 6 đồng mỗi lượt (lính cầm khiên và giáo)
Lính Lv3: sức tấn công 3, ăn 36 đồng mỗi lượt (lính cầm khiên và kiếm)
Lính Lv4: sức tấn công 4, ................

Lính ngang cấp ko thể đánh nhau
Lính cấp cao sẽ giết được lính cấp thấp 

Lính mà bị chặn đường lùi , sẽ bị chết. Tức là con đường màu xanh nối liền giữa lính với kinh đô, hiểu nôm na là con đường vận chuyển lương thực, bị quân địch chiếm => lính sẽ chết đói 

Nếu tiền thuế mỗi lượt bị âm (Do tiền nuôi linh > tiền thuế đất) => toàn bộ lính sẽ chết