Download

Android :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjuros.hexawar&hl=en_US

IOS        :  https://apps.apple.com/us/app/hexawar-2/id1449194893


Màn hình home ở đầu game

Hướng dẫn game

   + Hex unit - quân lính, cấp 1 có 10 HP, di chuyển 3 ô, sức đánh ngẫu nhiên 1-4
                                         cấp 2 có 12 HP, di chuyển 4 ô, sức đánh ngẫu nhiên 2-5 (giết 2 địch)
                                         cấp 3 có 14 HP, di chuyển 5 ô, sức đánh ngẫu nhiên 3-6 (giết 3 địch)
                                         cấp 4 có 16 HP, di chuyển 6 ô, sức đánh ngẫu nhiên 4-7 (giết 4 địch) 

   + Base - lục giác có màu nền bên trong - tạm hiểu là căn cứ, có thể bơm máu cho quân lính
                        căn cứ có bị phá hủy cũng ko thua
                        chỉ thua khi quân lính bị tiêu diệt sạch  

   + Source Hex - lục giác viền vàng - nhà máy sản xuất 1 vật dụng ngẫu nhiên
                                                              mỗi lần sản xuất, tốn 1 HP
                                                              có thể bơm HP cho nhà máy
                             Vật dụng : ngôi sao, tăng 1 cấp cho quân linh
                                                chấm tròn, bắn 1 viên đạn xa 2 ô, sát thương trung bình, đánh diện rộng
                                                tam giác, bắn 1 viên đạn xa 2 ô, sát thương lớn
                                                chữ thập, bơm máu 
                                                lục giác, nhân bản sao chép 1 quân lính

   + Production Hex - lục giác viền vàng, nền vàng - nhà máy sản xuất lính sau 6 lượt 
                                                                                            (3 lượt quân ta + 3 lượt quân địch)
            


Chế độ chơi theo màn , gồm 20 là phá đảo


Chế độ chơi thách đó, gồm 4 là phá đảo


Chế độ chơi multiplayer