Download
https://drive.google.com/file/d/1l-NNO4O3JZ9S8qHu3HaUCE2GynngIm5w/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng 

   Giải nén , và chạy file index.html
   Và bắn cá điên cuồng 

Giao diện game 


Ảnh nền

Đạn bắnSúng