2.3 Tính mềm dẻo trong công nghệ điện toán đám mây

 


Lý thuyết

Mục tiêu

Tính mềm dẻo trong công nghệ điện toán đám mây

Từ góc độ người dùng, các dịch vụ của Điện toán đám mây có tính “đàn hồi”, rất mềm dẻo, có thể sử dụng với mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi và chỉ trả phí cho thời gian sử dụng.

Thuật ngữ này thể hiện sự linh hoạt của điện toán đám mây.

  • Bạn có thể thu hẹp hoặc mở rộng quy mô theo đúng nhu cầu mà bạn cần sử dụng.
  • Tài nguyên luôn được sử dụng một cách hợp lý nhất.
  • Giúp tối ưu hóa về chi phí dịch vụ.

Câu hỏi

Sự linh hoạt của điện toán đám mây thể hiện qua những điều nào sau đây?

A. Thay đổi quy mô theo nhu cầu mà bạn cần sử dụng. Tài nguyên luôn được sử dụng một cách hợp lý. Tối ưu hóa về chi phí dịch vụ.

B. Thay đổi quy mô theo nhu cầu của nhà cung cấp. Tài nguyên luôn được sử dụng một cách hợp lý. Tối đa hóa về chi phí dịch vụ.

C. Thay đổi quy mô theo nhu cầu mà bạn cần sử dụng. Tài nguyên luôn được sử dụng một cách hợp lý. Dễ dàng lách qua các điều luật.

D. Sử dụng như một phương pháp giảm thuế. Tài nguyên luôn được sử dụng một cách hợp lý. Tối ưu hóa về chi phí dịch vụ.


Nhận xét

  1. Đáp án
    A. Thay đổi quy mô theo nhu cầu mà bạn cần sử dụng. Tài nguyên luôn được sử dụng một cách hợp lý. Tối ưu hóa về chi phí dịch vụ.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét