Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên hiểu được công nghệ ảo hóa trên điện toán đám mây

Kỹ thuật ảo hóa trong điện toán đám mây

  • Trên thực tế, công nghệ ảo hóa đã được bắt đầu từ những năm 1960 bằng phương pháp phân chia hợp lý tài nguyên của các hệ thống máy tính lớn (mainframe) cho các ứng dụng khác nhau. Trải qua nửa thế kỷ phát triển, ý nghĩa của thuật ngữ này đã được mở rộng và mang tính khái quát trong lĩnh vực CNTT nói chung. Có thể hiểu,ảo hóa là công nghệ tạo ra một phiên bản ảo (chứ không phải là thực tế) của một cái gì đó, bao gồm các nền tảng phần cứng máy tính, hệ điều hành, thiết bị lưu trữ, và tài nguyên thiết bị mạng máy tính.
  • Nhìn chung, áp dụng công nghệ ảo hóa để hạn chế những nhược điểm của Trung tâm dữ liệu nói chung và bản thân các thiết bị nói riêng như tăng hiệu quả sử dụng và hiệu suất hoạt động của thiết bị, gia tăng mức độ tích hợp giữa các cấu phần, các thành phần trong mạng hướng tới một hạ tầng hội tụ, chuẩn hóa trong hoạt động, vận hành, giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành cũng như chi phí tổng sở hữu (Total Cost of Owner – TCO).

Những lợi ích đem lại

  • Có sẵn các dịch vụ để sử dụng.
  • Triển khai những dịch vụ dễ dàng.
  • Cấu hình lại hệ thống hay dịch vụ của mình khi dịch vụ đang chạy.
  • Tối ưu hóa nguồn tài nguyên vật lý đang có.

Câu hỏi

Lợi ích mà kỹ thuật ảo hóa đem lại là gì?

A. Triển khai những dịch vụ một cách dễ dàng. Cấu hình lại hệ thống hay dịch vụ của mình khi dịch vụ đang chạy. Tối đa hóa nguồn tài nguyên vật lý đang có.

B. Triển khai những dịch vụ  một cách phức tạp. Cấu hình lại hệ thống hay dịch vụ của mình khi dịch vụ đang chạy. Tối ưu hóa nguồn tài nguyên vật lý đang có.

C. Có sẵn các dịch vụ để sử dụng. Triển khai những dịch vụ một cách dễ dàng. Cấu hình lại hệ thống hay dịch vụ của mình khi dịch vụ đang chạy. 

D. A, B, C đều sai.