Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên nắm được các đặc điểm quan trọng của điện toán đám mây

5 Đặc điểm quan trọng của điện toán đám mây

  • Năm đặc điểm thiết yếu của công nghệ điện toán đám mây

  • Resource Pooling

Là nền tảng của điện toán đám mây bao gồm các máy chủ vật lý (physical servers) và các trung tâm lưu trữ (data center). Là cơ sở hạ tầng đảm bảo những khả năng hoạt động của mô hình điện toán đám mây.

  • On-Demand Self-Service 

Dịch vụ tự phục vụ trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép người dùng có thể yêu cầu các dịch vụ mở rộng ngay khi họ cần. Điều này tương đương với việc người dùng có thể tự cấu hình dịch vụ theo nhu cầu một cách tự động, không cần sự can thiệp từ nhà cung cấp dịch vụ.

  • Broad Network Access

Khả năng truy xuất thông qua các thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng, laptop... Miễn là có kết nối với internet.

  • Rapid Elasticity

Người dùng có thể mở rộng hoặc thu nhỏ quy mô nguồn tài nguyên công nghệ thông tin một cách nhanh chóng. Đảm bảo tài nguyên trên dịch vụ cloud có thể được cung cấp một cách nhanh chóng, linh hoạt và có khả năng thay thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

  • Measured Service

Các nguồn tài nguyên truy xuất, bị theo dõi hoặc được giám sát, đo lường.

Câu hỏi

Trong năm đặc điểm thiết yếu của công nghệ điện toán đám mây, đặc điểm nào giới hạn người dùng về khả năng tự do sử dụng cơ hở hạ tầng của mô hình điện toán đám mây.

A. Resource Pooling

B. On-Demand Self-Service

C. Measured Service

D. Cả A, B, C đều không đúng.