MA TRẬN NỘI DUNG MÔN TIN HỌC LỚP 1 NĂM HỌC: 2020 – 2021 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 1.Làm quen với máy tính. Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính Số câu 2 2 4 Số điểm 1 3 4 2. Em tập vẽ Biết mở, đóng phần mềm vẽ, biết sử dụng công cụ đường thẳng, công cụ tô màu chính xác Số câu 2 1 2 6 Số điểm 2.5 2 2.5 6 Tổng Số câu 4 3 2 10 Số điểm 3.5 4 2.5 10 MA TRẬN CÂU HỎI MÔN TIN HỌC LỚP 1 Mạch kiến thức kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng TN TH TN TH TN TH TN TH 1.Làm quen với máy tính Số câu 2 1 1 3 1 Số điểm 1 2 1 3 1 2. Em tập vẽ Số câu 1 2 1 1 1 2 4 Số điểm 0,5 2 1 0.5 2 1 5 Tổng Số điểm 1.5 2 2 2 0,5 2 4 6 Tỷ lệ 35% 40% 25% 100% PHÒNG GD-ĐT VŨ THƯ TRƯỜNG TIỂU HỌC &THCS HÒA BÌNH Kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020-2021 Môn Tin học : Lớp 1 Thời gian làm bài: 35 phút Họ và tên : .................................................................................................................................................... Lớp: ...................... I. Lý thuyết: (4 điểm). (Thời gian làm bài: 10 phút) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng: Câu 1: (2 điểm) Quan sát hình và nối đúng tên các bộ phận của máy tính. 1 2 3 4 a. Thân máy b. Bàn phím c. Chuột d. Màn hình Câu 2:(0.5 đ) Nút lệnh đóng chương trình khi kết thúc công việc. A. B. C. D. Câu 3: (0.5 đ) Hình nào sau đây “cầm chuột” đúng cách: A. B. C. Câu 4: (0.5 đ) Muốn vẽ đoạn nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột? A.Ctrl B. Caps lock C. Shift -Kiến thức:........................................................................................................................................................................................................................................................... -Kỹ năng:............................-...................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Nhận xét của giáo viên Điểm Câu 5: (0.5 đ) Đâu là biểu tượng phần mềm Paint: A. B. C. D. II. Thực hành : (6 điểm). (Thời gian làm bài: 25 phút) Câu 1: (1 điểm): Khởi động phần mềm vẽ (Paint) Câu 2: (3 điểm) Dùng công cụ để vẽ thuyền buồm theo mẫu (hình c): a) (1 điểm) b) (1 điểm) c) (1 điểm) Câu 3: (2 điểm) Tô màu cho hình vẽ trên theo sở thích của em. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC – KHỐI LỚP 1 Năm học 2020-2020 Phần 1: Lý thuyết (4 điểm) Câu 1: Em hãy nối sao cho đúng các bộ phận của máy tính.(2 điểm) Mỗi câu nối đúng được 0. 5 điểm 1 – b 2 – a 3 – d 4 - c Câu 2: (0.5 điểm) D Câu 3: (0.5 điểm) A Câu 4: (0.5 điểm) C Câu 5: (0.5 điểm) D Phần 2: Thực hành (6 điểm) Câu 1: (1 Điểm) Khởi động đúng phần mềm vẽ Câu 2: Vẽ hình theo mẫu (3 điểm) - Vẽ được cánh buồm: 1 điểm - Vẽ được hình thuyền: 1 điểm - Vẽ hình đẹp như mẫu: 1 điểm Câu 3: Tô màu (2 điểm) - Tô màu đúng: 1 điểm - Tô màu đẹp, phù hợp thực tế: 1 điểm