. Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi Năm học : 2017-2018 Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính: a) 4 5 27 16 1 23 21 23 21 3 + − + + b) 5 15 5 9 5 2 . . . 7 11 7 11 7 11 + − c) ( ) 3 2 25 3 1 0 .| 9 | : . 2017 3 16 4 3     − + −   d) 15 13 17 14 14 . 5 ( 2) . 35 − Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết: a) b) 3 36 0 5 49 x − − = c) 1 3 27 1 x x − = − (x  1) Bài 3: (1,5 điểm) Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với các số 5 và 7, chu vi của hình chữ nhật là 480m. Bài 4: (3,0 điểm) Cho ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB. a) Chứng minh: ABM = CDM. b) Chứng minh: AD // BC. c) Gọi N là trung điểm của BC. Chứng minh: AN ⊥ AD. d) Gọi P là trung điểm AD. Chứng minh: N, M, P thẳng hàng. Bài 5: (0,5 điểm) Ông A gửi tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền 100 triệu đồng, với lãi suất 6% kì hạn 1 năm. Theo qui định nếu đến hạn mà người gửi không đến lĩnh tiền lãi thì số tiền đó được nhập vào vốn gửi ban đầu. Hỏi tổng số tiền gửi và lãi sau hai năm của ông A là bao nhiêu? Biết rằng ông A không đến ngân hàng lĩnh tiền lãi của năm đầu. - Hết