UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ ĐỀ THAM KHẢO HK 1 - NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: TOÁN 8 Thời gian: 90 phút BÀI 1: Thực hiện phép tính (2 điểm) g) x(x-6)+7 - x 2 h) (x-3)(x+3) - (x-5)2 i) (x+2)(x2 -2x+4) - x(x2+4) j) (4x 3 -15x 2+ 13x- 3) : (4x-3 ) BÀI 2: Phân tích đa thức thành nhân tử (2,5 điểm) e) 15x2y + 25xy 2– 5x 5y 3 f) x 2 – 3xy – 2x + 6y g) x 2 + 2xy + y2– 16 h) x 2+ x– 2018.2019 BÀI 3: Thựchiệnphépcộngcácphânthứcđạisốsau (1,5 điểm) a) 2 3 2 3 ; ( 2) 2 4 2 4 x y x y x x x + − +  − + + b) ( ) 2 2 3 6 ; ( 2) 2 2 4 x x x x x x x x + + −   − + − BÀI 4: (0,5 điểm) Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 5x+3y (m) và chiều rộng là 5x-3y (m). Mỗi cạnh được chừa ra 3m để làm lối đi, phần trong là phần sân trồng cỏ để phục vụ cho các trận bóng đá. Tính số tiền trồng cỏ cho mặt sân trên khi x = 10, y = 2. Biết rằng số tiền để trồng 1m2 cỏ là 50 000 đồng. BÀI 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuôngtại A (AB > AC), đường cao AH. Gọi M là trung điểm AC.Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho MD = MH. a) Chứngminh: Tứgiác ADCH là hình chữ nhật. (1đ) b) GọiE là điểm đối xứng của điểm C qua điểm H. Chứngminh: TứgiácADHElàhìnhbìnhhành. (1đ) c) Vẽ EK ⊥ AB tại K. Gọi I là trung điểm AK. Chứngminh: KE // IH. (1đ) d) Gọi N là trung điểm BE. Chứng minh: HK ⊥ KN. (0,5đ) Hế

The online instant HTML beautifier tools make a great resource that will help you a lot in your work.