8. THCS TRẦN QUỐC TOẢN NĂM HỌC 2017 - 2018 Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính: a) 1 2 2,5 1 2 5 3   −  − −     b) ( ) 0 3 25 3 2017 5 4 2   + − −    c) 2 1 1 18 9 2 3 25 16   − −   −  −   d) 15 22 3 7 8 2 .3 8 .6 .9 Bài 2 : (3đ) 1)Tìm x biết : a) 5 1 2 1 4 2 − =x b) 3 9 x 1 4 16 − + = + c) 3 1 8 4 27 x     − =   2) Tìm x, y, z biết 6 10 7 x y z = = và x y z + − = 27 Bài 3: (1đ) Hưởng ứng tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ mất mát với đồng bào Miền Trung bị mưa lũ. Nhà trường đã phát động quyên góp tiền cứu trợ đồng bào Miền Trung, số tiền quyên góp được của khối 6; 7; 8; 9 lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 4; 6. Hãy tính số tiền đóng góp được của toàn trường, biết rằng tổng số tiền đóng góp của khối 9 và khối 8 là 8.000.000 đồng. Bài 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN. a) Chứng minh  =  AMB NMC. b) Chứng minh AB // CN. c) Vẽ CD AB( ⊥ D AB) . Tính DCN ? d) Vẽ AH ⊥ BC(HBC) , trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA. Chứng minh BI = CN. Bài 5: (0,5đ) Ông Sáu gửi một số tiền vào một ngân hàng theo mức lãi suất là 0,6% một năm. Sau 1 năm ông Sáu nhận được một số tiền là 96.480.000đ. Hỏi số tiền ban đầu ông Sáu gửi là bao nhiêu? --- Hết ---