PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN 1              ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018- 2019

THPT LƯƠNG THẾ VINH                                     MÔN: VẬT LÝ LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1: (1,5đ) Thế nào là hai lực cân bằng? Cho 1 ví dụ về hai lực cân bằng.

 

Câu 2: (1,5đ) Trọng lực là gì? Em hãy nêu phương và chiều của trọng lực.

 

Câu 3: (1,5đ) Làm cách nào nhận biết một vật có tính chất đàn hồi? Cho 1 ví dụ vật có tính đàn hồi.

 

Câu 4: (1đ) Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 16 cm. Treo thẳng đứng lò xo, móc vào đầu dưới lò xo một quả nặng có khối lượng 400g, khi đó lò xo có độ dài là 23 cm. Tính độ biến dạng của lò xo.

 

Câu 5: (4,5đ) Bé Ngọc học lớp 4 có một quả cân khối lượng là 0,27 kg và thể tích là 0,0001 m3.

a)     Em hãy cho bé Ngọc biết khối lượng riêng của quả cân đó là bao nhiêu? (1đ)

So sánh với bảng số liệu bên dưới, em hãy cho biết quả cân làm từ kim loại gì? (0,5đ)

Kim loại

Vàng

Bạc

Đồng

Sắt

Nhôm

Khối lượng riêng (kg/m3)

19300

10500

8900

7800

2700

 

b)   

 100

 200

 300

ml

 400

 500

Hình 1

Bé Ngọc treo quả cân đó vào một lực kế có GHĐ là 5 N, có ĐCNN là 0,1 N và đố rằng: “Đố anh chị lớp 6 biết số chỉ của lực kế khi quả cân nằm yên là bao nhiêu?”. Em hãy trả lời câu đố của bé Ngọc. (1đ)

c)     Cho bình chia độ như hình 1, em hãy xác định ĐCNN của bình và thể tích mực nước trong bình. (1đ)

d)    Em hãy đổi thể tích quả cân từ đơn vị m3 sang đơn vị ml. (0,5đ)

e)     Giả sử quả cân bỏ lọt được vào bình chia độ, nếu bé Ngọc nhúng chìm quả cân ở trên vào bình chia độ thì mực nước trong bình sẽ dâng lên đến thể tích bao nhiêu? (0,5đ)