PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HKI MÔN VẬT LÝ 6

NĂM HỌC 2018- 2019

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1: (2đ) Trình bày cách đo thể tích của vật rắn không thắm nước không bỏ lọt vào bình chia độ ?

Cho một bình chia độ, một viên đá ( không bỏ lọt vào bình chia độ ) một cái bát đầy nước, một cái đĩa, hãy tìm cách xác định thể tích của viên đá ?

Câu 2 (2đ): Khối lượng của một vật cho biết gì?

Trên bao bì của 1 bịch đường có ghi: “ khối lượng tịnh : 500g”. Điều đó cho biết điều gì?

Câu 3 (2đ): Thế nào là hai lực cân bằng?

Nêu một ví dụ về hai lực cân bằng?

Câu 4 (2đ): Bạn An đang cầm viên phấn trên cao, rồi đột ngột buông tay. Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó là gì? Phương và chiều của lực như thế nào?

Câu 5 (2đ):Một bình chia độ đang chứa nước tới vạch 30 cm3. Thả vào bình một thỏi kim loại thì nước trong bình dâng lên đến vạch 55 cm3.

a. Thể tích của vật.

b. Tính khối lượng vật.

Biết vật làm bằng đồng có khối lượng riêng là 8900 kg/m3.