Đề 15. THCS Minh Đức, quận 1, TPHCM

Bài 1: (3 điểm)

Tìm các số tự nhiên x , biết:

a) 60 ⋮ x và 10 20 ≤ ≤x . b) x ⋮ 24 và 0 48 < <x

Bài 2: (3 điểm)

Cho a = 60 ; b =120 ; c =180

a) Tìm ƯCLN(a, b, c).

b) Tìm BCNN(b, c).

Bài 3: (3 điểm)

Một đội thiếu niên có 120 nam và 135 nữ dự định chia thành các tổ

sinh hoạt, sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có

thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ. Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu

nam, bao nhiêu nữ?

Bài 4: (1 điểm)

Tìm số tự nhiên x sao cho 12 chia hết cho x – 2