Đề 16.THCS Lương Thế Vinh, quận 1, TPHCM Bài 1: (4 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: a) 12 3 13 + − = ( x) b) 3 81 x = c) x⋮3 và x < 7 d) x ∈ Ư(8) và x > 3 Bài 2: (4điểm) Thực hiên phép tính a)   164 12.5 4 : 4 46 − + + ( )   b) (25 .210): 212c) 7 15: 55 2. 3.12 11 + − −   ( )   d) 9 10 5 4 2 0 3 .3: 3 2 : 2 .2 9.2014 + − Bài 3: (1điểm) Tìm số tự nhiên x biết: 2 4 64 +x = . Bài 4: (1điểm): Tìm tất cả các số tự nhiên n để 3 13 n + chia hết cho n +1