0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản1. Lớp học online


Lớp 7 NSG 246 Lúc 17h30 - 19h00 : My, Hân, Linh, M.Nguyên, M.Anh, ...
Ngày: 20/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập  - 😁 Nộp bài 

Lớp 7 PHL 246 Lúc 19h15 20h45 :


Lớp 7 ĐTLý 246 Lúc 21h15 20h45 : Khang - Hiếu 
Ngày: 20/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập  😁 Nộp bài Lớp 7 NSG 357 Lúc 17h30 - 19h00 : An, Minh, Đại, Khôi, Khang, Nam
Ngày: 21/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập   - 😁 Nộp bài 

Lớp 7 NSG 357 Lúc 19h15 20h45 : Tùng
Ngày: 21/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập   - 😁 Nộp bài 

Lớp 9 ĐTrí 357 Lúc 21h15 20h45 :   ...
3. Lịch sử các bài dạy


Ngày: 01/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập  
Nội dung : Luyện tập
Video xem lại : ...

Ngày: 06/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập 
Nội dung : Hình 7 Bài 4 Định lý

Ngày: 08/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập 
Nội dung : Luyện tập
Video xem lại : ...

Ngày: 10/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập 
Nội dung : Vật lí 7 Ảnh ảo tạo bởi gương phẳngNgày: 13/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập
Nội dung : Hình 7 tổng ba góc của tam giác


Ngày: 15/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập
Nội dung : Đại số 7 Bài 7 Tỉ lệ thức
Video xem lại : ....

Ngày: 17/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập 
Nội dung : vật lý 7 Gương cầu lồi
Video xem lại : ....


Ngày: 20/09/2021 💐 Bài giảng - ❤️ Bài tập   
Nội dung : Đại số 7 Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Video xem lại : ....