0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản

❤️Bảng tuần hoàn hóa học : link
          Tên nguyên tố hóa học tiếng anh IUPAC : link
          Bảng tính tan trong nước : link 

    + Download app máy tính casio 570 dùng trên windows - giải nén , chạy file exe
    + Download app máy tính casio 580 dùng trên windows - giải nén và cài đặt - search 580 => chạy 


SGK onine
https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-toan-7-de-so-2-chan-troi-sang-tao-a121797.html
https://sachgiaibaitap.com/


1. Lớp học online


Lớp 9 246 Lúc 20h00 - 21h30 :
Ngày: --/--/2022 ❤️ 
Lớp 8 357 Lúc 20h00 - 21h30 :
Ngày: --/--/2022 ❤️ 
https://meet.google.com/nns-htjb-czn
https://meet.google.com/myj-xrzq-rxf                      
                                                            


2. Lịch sử bài học

 

4. Hướng dẫn 

 https://loigiaihay.com/toan-lop-8-c43.html
https://loigiaihay.com/vat-ly-lop-8-c59.html
https://loigiaihay.com/hoa-lop-8-c51.html