Lớp học online Lớp 8 2022 thầy Vũ

 
0. Tài liệu sách giáo khoa cơ bản

❤️Bảng tuần hoàn hóa học : link

    

1. Lớp học online


Lớp 8 T7 Lúc 8h30 - 10h00 :
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập T7, CN 06/08/2022
Lớp 8 T7 Lúc 10h00 11h30 :
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập T7, CN 06/08/2022
Lớp 8 CN Lúc 8h30 10h00 :
Ngày: --/--/2022 ❤️ Bài tập T7, CN 06/08/2022                                                  
                                                            


4. Hướng dẫn 

 https://loigiaihay.com/toan-lop-8-c43.html
https://loigiaihay.com/vat-ly-lop-8-c59.html
https://loigiaihay.com/hoa-lop-8-c51.html
  https://meet.google.com/nns-htjb-czn
https://meet.google.com/myj-xrzq-rxf

Nhận xét