Độ tan

1. Chất tan và chất không tan

– Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

– Nếu 100 gam nước hòa tan:

  + Chất không tan    (< 0,01 gam chất tan)
  + Chất tan.
       * chất tan nhiều (> 10 gam chất tan)
       * chất tan ít        (< 1 gam chất tan)

2. Bảng tính tan

Cách đọc bảng tính tan:

Bảng tính tan gồm các hàng và các cột. Cột là các cation kim loại, còn hàng là các anion gốc axit (hay OH-). Với một chất cụ thể, ta sẽ xác định ion dương và ion âm, gióng theo hàng và cột tương ứng ta sẽ biết được trạng thái của chất đó tại một ô.

3. Cách ghi nhớ bảng tính tan 

Hợp chấtTính chấtTrừ
Axit (xem ở cột ion H+ và anion gốc axit tương ứng).Đều tan.H2SiO3
Bazo (xem ở hàng ion OH và các cation tương ứng).Không tan.LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, NH4OH.
Muối liti Li+

Muối natri Na+

Muối kali K+

Muối amoni NH4

Đều tan.
Muối bạc Ag+Không tan (thường gặp AgCl).AgNO3, CH3COOAg. 
Muối nitrat NO3

Muối axetat CH3COO

Đều tan.
Muối clorua Cl

Muối bromua Br

Muối iotua I

Đều tan.AgCl: kết tủa trắng

AgBr: kết tủa vàng nhạt

AgI: kết tủa vàng

PbCl2, PbBr2, PbI2.

Muối sunfat SO42-Đều tanBaSO4, CaSO4, PbSO4: trắng

Ag2SO4: ít tan

Muối sunfit SO32-

Muối cacbonnat CO32-

Không tanTrừ muối với kim loại kiềm và NH4+
Muối sunfua S2-Không tanTrừ muối với kim loại kiềm, kiềm thổ và NH4+
Muối photphat PO43-Không tanTrừ muối với Na+, K+ và NH4+

3. Màu sắc của một số bazơ không tan hay gặp

 

BazoMàu sắc
Mg(OH)2Trắng
Cu(OH)2Xanh lam
Al(OH)3Keo trắng
Zn(OH)2Trắng
Pb(OH)2Trắng
Cr(OH)3Lục xám
Mn(OH)2Hồng nhạt
Fe(OH)2Trắng xanh
Fe(OH)3Nâu đỏ

Màu của dung dịch muối sẽ theo của ion kim loại.

Bảng tính tan hoá học 11 phức tạp hơn so với bảng tính tan mà ta gặp ở lớp 8 – 9 trước đây. Bảng có đến 15 hàng 22 cột vì thế sẽ có nhiêu ô với nhiều chất khác nhau nên rất khó để nhớ tất cả. Vì vậy muốn khai thác tốt bảng tính tan thì cần nắm rõ tính chất của thành phần cấu tạo nên hợp chất và nắm mẹo ghi nhớ để hoàn thành tốt các bài tập.