Câu 1. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nước đun sôi để vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó thấy nước đông cứng

B. Hòa tan một ít vôi sống vào nước

C. Sáng sớm thấy sương mù

D. Mở chai nước giải khát thấy bọt khí thoát ra

Câu 2. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Đốt cháy đường

B. Thở hơi thở vào dung dịch nước vôi trong thấy có xuất hiện vẩn đục

C. Đốt cháy cồn tạo thành khí cacbonic và hơi nước

D. Mở chai nước ngọt thấy bọt khí thoát ra ngoài

Câu 3. Nhận xét nào không đúng khi nói về hiện tượng hóa học?

A. Là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

B. Là hiện tượng chất biến đổi không tạo ra chất khác

C. Là hiện tượng chất biến đổi vẫn tạo nguyên chất ban đầu.

D. Là hiện tượng chất không biến đổi.

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?

A. Thức ăn để lâu bị ôi thiu

B. Cho vôi sống CaO hòa tan vào nước

C. Đinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ

D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

Câu 5. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy

B. Đốt cháy mẩu Magie cháy thành ngọn lửa sáng

C. Trứng bị thối

D. Mực hòa tan vào nước

Câu 6. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tương vật lý và hiện tượng hóa học

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất

B. Sự xuất hiện chất mới

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 7. Người ta giải thích hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu như thế nào?

A. Hiện tượng vật lý vì nhiệt độ

B. Thức ăn đổi màu

C. Có mùi hôi

D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn hoạt sinh gây thối rữa

Câu 8. Trong các hiện tượng sau, hiện tưọng nào là vật lý

A. Đường cháy thành than

B. Khung sắt cửa sổ lâu ngày bị gỉ

C. Sữa chua lên men

D. Nước đá bị đóng băng khi để trên ngăn đông

III. Đáp án phần trắc nghiệm

1B2D3A4D
5D6B7D8D

Hướng dẫn giải chi tiết.

Câu 1. Hiện tượng Hòa tan một ít vôi sống vào nước là hiện tượng hóa học vì có sự biến đổi chất ban đầu thành chất khác: ban đầu vôi sống (CaO) sau khi hòa tan biến đổi thành chất khác nước vôi trong (Ca(OH)2)

Câu 2. Hiện tượng Mở chai nước ngọt thấy bọt khí thoát ra ngoài không phải là hiện tượng hóa học vì Khi sản xuất, khí cacbonic được nén vào chai nước ngọt ở áp suất cao. Khi mở nắp chai nước áp suất giảm làm độ tan của chất khí giảm nên khí thoát ra ngoài kéo theo nước.

Câu 3. Nhận xét nào không đúng khi nói về hiện tượng hóa học?

A. Là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

Câu 4. Hiện tượng Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi là hiện tượng vật lí vì cồn vẫn giữ nguyên tính chất ban đầu

Câu 5. Hiện tượng Mực hòa tan vào nước không phải là hiện tượng hóa học vì nó chỉ là tính chất hòa tan của chất.

Câu 6. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tương vật lý và hiện tượng hóa học

B. Sự xuất hiện chất mới

Câu 7. 

D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn hoạt sinh gây thối rữa

Hiện tượng ôi thiu là tình trạng vi khuẩn xâm nhập làm cho thức ăn bị thối rữa. Lúc này mùi vị của thức ăn sẽ bị biến đổi có mùi chua, khó chịu… không ăn được nữa. Thông thường sẽ có hiện tượng thay đổi màu sắc, mềm nhũn, nổi bóng bóng, có màu lạ…

Câu 8. Hiện tượng Nước đá bị đóng băng khi để trên ngăn đông là hiện tưọng nào là vật lý vì chỉ làm thay đổi trạng thái của nước từ lỏng sang rắn, không có sự thay đổi chất.


Bài tập 1. Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa hóa?

a) Cho vôi sống (CaO) hòa tan vào nước

b) Đinh sắt để trong không khí bị gỉ

c) Cổn để trong lọ không kín bị bay hơi

d) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên dòng điện chạy qua

Hướng dẫn giải

a) Cho vôi sống hòa tan vào nước là hiện tượng hóa học vì

CaO + H2O →  Ca(OH)2

b) Đinh sắt để trong không khí bị gỉ là hiện tượng hóa học vì Fe bị gỉ thành Fe2O3.nH2O.

c) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi là hiện tượng vật lí

d) là hiện tượng vật lí vì dây tóc bóng đèn điện khi không nóng nó lại trở lại trạng thái ban đầu (không tạo thành chất mới)

Bài tập 2. Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: trước hết một phần mỡ bị chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ bị khét. Trong hai giai đoạn trên, giai đoạn nào có sự biến đổi hóa học? Giải thích

Hướng dẫn giải bài tập

Khi chiên mỡ, mỡ bị chảy lỏng, giai đoạn này không có sự biến đổi hóa học vì không sinh ra chất mới mà chỉ là sự thay đổi trạng thái. Khi đun quá lửa có mùi khét, giai đoạn này có sự biến đổi hóa học vì mỡ đã biến đổi thành than và các khí khác.

Bài tập 3. Trong phòng thí nghiệm có một em học sinh làm 2 thí nghiệm sau:

a) Đốt một băng magie cháy thành ngọn lửa sáng.

b) Đun đường trong một ống thử, mới đầu thường nóng chảy, sau đó ngả màu vàng nâu, rồi đen đi.

Em hãy giải thích giúp bạn xem thí nghiệm trên có sự biến đổi hóa học không? Tại sao?

Hướng dẫn giải bài tập

Hai thí nghiệm đều có sự biến đổi hóa học vì:

a) Đốt một băng magie, cháy thành ngọn lửa sáng.

Ta được một chất mới là magie oxit có những tính chất hoàn toàn khác những tính chất của kim loại magie

b) Đun đường trong ống thử, để nó ngả màu nâu, rồi đen đi là sự biến đổi hóa học vì đường đã biến đổi thành than và các khí khác.

Bài tập 4. a) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu, ôi. Đó có phải là sự biến đổi hóa học

b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: trứng bị thối, mực hòa tan vào nước, tẩy màu vải xanh thành trắng.

Hướng dẫn giải bài tập

a) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu, ôi. Đó là sự biến đổi hóa học vì xuất hiện chất mới có đặc tính mới là hôi thối và không dùng được

b) Trong hiện tượng trên:

Hiện tượng hóa học: trứng bị thối là do có chất mới xuất hiện, tính chất của chất mới này khác với  chất ban đầu, tẩy màu vải xanh thành trắng thì chất màu xanh mất đi,

Hiện tượng vật lí: Mực hòa tan vào nước

Bài tập 5. Các hiện tượng sau đây thuộc về hiện tượng vật lí hay hóa học

a) Sự tạo thành một lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng

b) Sự tạo thành chất bột màu xám khi nung nóng bột sắt với lưu huỳnh.

c) Một lá đồng bị nung nóng, trên mặt đồng có phủ một lớp màu đen.

Hướng dẫn giải bài tập

a) Hiện tượng hóa học vì chất thuốc làm diêm đã biến đổi hóa học kèm theo biến đổi đó có sự tỏa nhiệt, chất thuốc làm diêm cháy thành các chất khí

b) Hiện tượng hóa học vì đã xảy ra sự biến đổi rượu thành giấm (có vị chua)

c) Hiện tượng hóa học vì khi lá đồng chịu tác dụng của nhiệt đã biến đổi màu sắc và tính chất.

Câu 1: Hiện tượng vật lý là

A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

C. Hòa tan nước muối

D. Đốt cháy KMnO4

Câu 2: Hiện tượng hóa học là

A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

C. 4Na + O2 → 2Na2O

D. Cho đường hòa tan với nước muối

Câu 3: Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất

B. Sự xuất hiện chất mới

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý

a. Hiện tượng thủy triều

b. Băng tan

c. Nến cháy bị nóng chảy

d. Nước chảy đá mòn

e. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí lưu hình đioxit

A. Tất cả đáp án

B. a, b, c đúng

C. a, b đúng

D. c, d, e đúng

Câu 5: Hướng dẫn giải hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu

A. Hiện tượng vật lý vì nhiệt độ

B. Thức ăn đổi màu

C. Có mùi hôi

D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn sinh ra gây thối rữa

Câu 6: Chọn câu sai

A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý

B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học

C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học

D. Hiện tượng “ma trơi” là hiện tượng hóa học

Câu 7: Cho biết hiện tượng hóa học

a. Dưa muối lên men

b. Đốt cháy Hidro trong không khí

c. Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên

d. Mưa axit

e. Vào mùa hè bang ở 2 cực tan chảy

A. a, b, c, d đúng

B. Tất cả đáp án

C. a, b, d đúng

D. e đúng

Câu 8: Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng

A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý

B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý

C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học

D. Không có hiện tượng xảy ra

Câu 9: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

A. Đường cháy thành than

B. Cơm bị ôi thiu

C. Sữa chua lên men

D. Nước hóa đá dưới 00C

Câu 10: Hiện tượng hóa học

A. Cơm bị ôi thiu

B. Rửa rau bằng nước lạnh

C. Cầu vồng xuất hiện sau mưa

D. Quá trình quang hợp

Câu 11: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nước đun sôi để vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó thấy nước đông cứng

B. Hòa tan một ít vôi sống vào nước

C. Sáng sớm thấy sương mù

D. Mở chai nước giải khát thấy bọt khí thoát ra

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Đốt cháy đường

B. Thở hơi thở vào dung dịch nước vôi trong thấy có xuất hiện vẩn đục

C. Đốt cháy cồn tạo thành khí cacbonic và hơi nước

D. Mở chai nước ngọt thấy bọt khí thoát ra ngoài

Câu 13: Nhận xét nào không đúng khi nói về hiện tượng hóa học?

A. Là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

B. Là hiện tượng chất biến đổi không tạo ra chất khác

C. Là hiện tượng chất biến đổi vẫn tạo nguyên chất ban đầu.

D. Là hiện tượng chất không biến đổi.

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?

A. Thức ăn để lâu bị ôi thiu

B. Cho vôi sống CaO hòa tan vào nước

C. Đinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ

D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

Câu 15: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy

B. Đốt cháy mẩu Magie cháy thành ngọn lửa sáng

C. Trứng bị thối

D. Mực hòa tan vào nước

1. A2. B3. B4. C5. D
6. C7. A8. A9. D10. A
11. B12. D13. A14. D15. D

Câu 4:

Băng tan là hiện tượng vật lý vì băng vốn là do nước hóa rắn khi ở nhiệt độ thấp dưới 00C. Khi trời quá nóng sẽ xuất hiện hiện tượng băng tan

Hiện tượng thủy triều là là hiện tượng vật lý vì nó được lặp đi lặp lại theo chu kì, phụ thuộc vào sự xuất hiện của mặt trăng và mặt trời

Câu 7: Chỉ duy nhất e là hiện tượng vật lý vì do sự biến đổi về hình dạng của nước phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

Câu 8: Vì sự thay đổi hình thù của mỡ khi gặp trời lạnh nó sẽ biến thành ván

Câu 9: Do sự thay đổi nhiệt đổi mà nước từ dạng lỏng thành dạng rắn

Câu 10: Hiện tượng hóa học

A. Cơm bị ôi thiu

Đây là hiện tượng hóa học vì cơm để lâu ngoài không khí đã bị oxi hóa lên men, mốc và có mùi biến đổi thành chất khác.

Câu 11: Hiện tượng hiện tượng hóa học là

B. Hòa tan một ít vôi sống vào nước

Hòa tan vôi sống vào nước có sự biến đổi thành chất khác có tính chất khác với chất ban đầu

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học?

D. Mở chai nước ngọt thấy bọt khí thoát ra ngoài

Câu 13: Nhận xét nào không đúng khi nói về hiện tượng hóa học?

A. Là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí?

D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

Câu 15: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng hóa học?

A. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy