1. Hiện tượng vật lí

Khái niệm: Hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Được gọi là hiện tượng vật lí.

Quan sát:Nhận xét: Nước đá (rắn) \overset{}{\rightleftharpoons} Nước lỏng (lỏng) \overset{}{\rightleftharpoons} hơi nước (hơi)

Nước biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng, từ lỏng sang thể hơi và ngược lại

2. Hiện tượng hóa học.

Khái niệm: Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học

Thí nghiệm 1:

Dụng cụ hóa chất: bột lưu huỳnh, bột sắt, nam châm, ống nghiệm

Cách tiến hành:

Trộn đều một lượng bột lưu huỳnh và một lượng vừa đủ bột sắt, được hỗn hợp hai chất. Chia thành 2 phần bằng nhau

Phần 1: Đưa nam châm lại gần, sắt bị nam châm hút

Giải thích hiện tượng: Sắt và lưu huỳnh vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp => nam châm hút sắt

Phần 2: Đổ hỗn hợp còn lại vào ống nghiệm. Đun nóng mạnh đáy ống nghiệm một lát rồi ngừng đun.

Hiện tượng: Hỗn hợp tự nóng sáng lên và chuyển dần thành chất rắn màu xám.

Lấy chất rắn trong ống nghiệm, rồi đưa nam châm lại gần

Hiện tượng: Chất màu rắn trong ống nghiệm không bị nam châm hút.

Giải thích: Chất rắn màu trắng không còn tính chất của lưu huỳnh và sắt nên không bị nam châm hút, đó là hợp chất sắt (II) sunfua.


Thí nghiệm 2:

Dụng cụ hóa chất: đường, nước, đền cồn, ống nghiệm, kẹp gỗ..

Cách tiến hành: Chia đường thành 2 phần vào 2 ống nghiệm.

Phần 1: Giữ nguyên

Phần 2: Đun nóng đấy ống nghiệm (2).

Hiện tượng: Đường trắng trong ống nghiệm chuyển dần thành màu đen là than, đồng thời xuất hiện những giọt nước ngưng trên ống nghiệm.

Kết luận: Trong các quá trình trên, lưu huỳnh, sắt và đường đã biến đổi thành các chất khác. Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng hóa học.Bài 1 SGK trang 46 Hóa 8

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?

Hướng dẫn giải hóa 8 bài 1 trang 46

Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là sự xuất hiện chất mới.

Bài 2 SGK trang 46 Hóa 8

Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học. Giải thích?

a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).

b) Thủy tinh nóng chảy được đổi thành bình cầu.

c) Trong là nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

Hướng dẫn giải hóa 8  bài 2 trang 46

  • Câu a là hiện tượng hóa học vì lưu huỳnh được biến đổi thành lưu huỳnh đioxit.
  • Câu b là hiện tượng vật lí vì khi thủy tinh nóng chảy bị biến dạng (do tác dụng của nhiệt) nhưng thủy tinh vẫn không đổi về chất.
  • Câu c là hiện tượng hóa học vì từ canxi cacbonat dưới tác dụng của nhiệt độ biến đổi thành canxi oxit bay hơi.
  • Câu d là hiện tượng vật lí, vì cồn bị bốc hơi ra khỏi lọ do tính chất vật lí chứ không tác dụng với một chất nào khác

Bài 3 SGK trang 46 Hóa 8

Khi đốt nén (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau đó nến lỏng biến thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.

Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. cho biết: trong không khí có khí oxi và nến cháy là do chất này tham gia.

Hướng dẫn giải hóa 8 bài 3 trang 46

Khi đốt nến cháy lỏng thấm vào bấc thì xảy ra hiện tượng vật lí vì nến bị biến dạng thành dạng hơi.

Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon dioxit và hơi nước xảy ra hiện tượng hóa học vì ở đây nến (làm bằng paraffin) cháy trong không khí tạo ra hai chất khác là cacbon dioxit và hơi nước.