1. Các loại Validation Rule phổ biến


2. Hướng dẫn tạo Data Validation Rule

Giả sử mình muốn tạo một Rule: 
     Nhập vào số lượng rượu mà bạn uống hằng ngày.


Yêu cầu (rule): Giá trị nhập vào nằm trong khoảng từ 0 -> 10

B1: Chọn vào một ô bất kì, giả sử mình chọn C2 như bài toán trên.

B2: Trong tab Data, hãy click vào Data Validation nằm trong nhóm Data Tools.B3: Một hộp thoại xuất hiện, bạn hãy chọn tab Settings và chú ý những thông số sau:

  • Trong phần Allow chọn Whole number
  • Trong phần Data chọn between
  • Nhập giá trị min và max vào hai ô vừa xuất hiện.


B4: Tiếp theo bạn hãy chọn tab Message để tùy chỉnh nội dung thông báo lỗi.

  • Check vào tùy chọn "Show input message when cell is selected" .
  • Nhập title
  • Nhập nội dung báo lỗi.


B5: Chuyển qua tab Error Alert, đây là nội dung xuất hiện trong hộp thoại thông báo lỗi nếu người dùng vẫn cố tình nhập dữ liệu sai vào.

  • Check vào tùy chọn "Show error alert after invalid data is entered".
  • Nhập title
  • Nhập nội dung báo lỗiB6: Cuối cùng click OK là xong.

B7: Thử nghiệm kết quả, bạn hãy chọn vào ô C2 thì sẽ xuất hiện thông báo nhắc nhở.Nếu bạn phất lờ và nhập vào một số lớn hơn 10 thì sẽ nhận được lỗi.Vậy là bạn đã tạo xong một quy tắc ràng buộc dữ liệu bằng hộp thoại Data Validation trong Excel. Bây giờ để xóa rule này thì bạn hãy chọn ô C2, sau đó vào Data Validation và click Clear All.