0. Giới thiệu

Excel là một phần mềm nằm trong bộ phần mềm tin học văn phòng Office của hãng Microsoft, giúp quản lý dữ liệu


Một số tính năng mà Excel hỗ trợ bạn cần phải biết :
   - Nhập dữ liệu dạng table
   - Biết các công thức tính toán phổ biến
   - Vẽ biểu đồ
   - Lập trình theo từng bài toán khác nhau
   - Tạo nhiều bảng tính và liên kết với nhau
   - Liên kết với VBA để tạo ra những ứng dụng 
   - Bảo mật 

Ứng dụng excel trong mọi ngành nghề như: Kế toán - tài chính - ngân hàng, ... 1. Open excel