Lý thuyết

  • Mục tiêu

Học viên có thể hiểu về khái niệm về phần mềm hệ thống.

  • Tổng quan

Phần mềm hệ thống là tên gọi chung cho những phần mềm máy tính được thiết kế cho việc vận hành và điều khiển phần cứng máy tính, cung cấp kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng.

       


Chúng ta có thể loại phần mềm hệ thống ra làm 2 loại cơ bản:

  • Hệ điều hành

Là phần mềm hệ thống quan trọng nhất, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng các tài nguyên phần mềm khác trên máy tính. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

Ngày nay hệ điều hành không chỉ có trên máy tính, mà còn có trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng,..

Các hệ điều hành nổi tiếng:

Trên máy tính

 
Microsoft Windows Mac OSUbuntu

Trên các thiết bị di động

 
IosAndroidWindow Phone
  • Phần mềm điều khiển thiết bị ( Driver )

Phần mềm điều khiển thiết bị(Driver) là cầu nói giữa phần cứng và phần mềm, cho phép các chương trình máy tính, hệ điều hành và các ứng dụng khác tương tác với một thiết bị phần cứng

Ví dụ, một chiếc máy tính đơn thuần không thể biết cách làm thể nào để sử dụng toàn bộ tính năng của card video – nó cần một driver để làm điều đó. Tóm lại, driver giúp các chương trình và phần cứng giao tiếp được với nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ nào đó.

Cũng như các chương trình máy tính cần có các bản cập nhật và gói dịch vụ để sửa lỗi, bổ sung thêm tính năng mới… driver cần được cập nhật thường xuyên.

Câu hỏi

Dựa vào nội dung bài học, thì phần mềm hệ thống được chia làm mấy loại ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4