Lý thuyết

 • Mục đích

Học viên hiểu được khái quát về cấu trúc và các bộ phận của máy tính cá nhân. Hiểu được về quy trình xử lý thông tin của máy tính.

 • Tổng quát

Máy tính có rất nhiều bộ phận, mỗi bộ phận thực hiện một chức năng nhất định. Các bộ phận này chính là phần cứng của máy tính.

Cụ thể hơn, máy tính bao gồm các bộ phận chính sau đây:

- Bộ xử lý trung tâm (CPU - Central processing Unit)
- Bộ nhớ trong (Main Memory)
- Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory)
- Thiết bị đầu vào (Input Device)
- Thiết bị đầu ra (Output Device)

   

Sơ đồ cấu trúc của một máy tính

 • Cấu tạo máy tính cá nhân

Một số bộ phận của máy tính cá nhân

 • Thiết bị đầu vào: Chuột, bàn phím
 • Thiết bị đầu ra: Màn hình, máy in
 • Hộp máy: Bao gồm CPU, Main Memory, Secondary Memory.

Thành phần quan trọng nhất trong máy tính cá nhân chính là hộp máy. Các bộ phận khác như màn hình, chuột, bàn phím, máy in,... là các thiết bị ngoại vi được gắn vào hộp máy thông qua các dây cáp kết nối.

Hộp máy có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ các thiết bị như chuột, bàn phím, sau đó xử lý dữ liệu và hiển thị lên màn hình hoặc điều khiển máy in in ra giấy.

 • Chu trình Đầu vào - Xử lý - Đầu ra (IPO)

Mọi hoạt động, dù đơn giản hay phức tạp đều theo một quy tắc cơ bản của chu trình Đầu vào - Xử lý - Đầu ra (Input - Processing - Output), gọi tắt là IPO.

VD: Xem xét việc đơn giản là pha một tách trà sữa (hình minh họa bên dưới):

 • Đầu vào: Cafe, nước, sữa.
 • Xử lý: Đun nước, pha trà, cho thêm sữa/đường vào trà
 • Đầu ra: tách trà sữa nóng

Máy tính cũng làm việc dưa trên nguyên tắc IPO. Đầu vào là các dữ liệu và lệnh điều khiển đưa vào máy tính. Sau đó máy tính sẽ xử lý các dữ liệu đó. Đầu ra sẽ là kết quả của quá trình xử lý (hiển thị trên màn hình hoặc in ra giấy).

VD: Bạn muốn máy tính thực hiện một phép tính 10 x 2 và in kết quả ra màn hình, chu trình sẽ như sau (hình minh họa bên dưới sẽ mô tả công việc của từng bộ phận trong máy tính khi giải bài toán này)

 • Đầu vào: Nhập vào từ bàn phím số 10, số 2, và lệnh mô tả phép tính nhân.
 • Xử lý: Máy tính thực hiện phép tính 10 x 2, lưu kết quả vào bộ nhớ trong.
 • Đầu ra: Hiển thị trên màn hình kết quả của phép tính 10 x 2 = 20

   

Bài tập

Thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân là gì?
A. Hộp máy
B. Màn hình
C. Máy in
D. Chuột