Lý thuyết

 • Mục đích

Học viên hiểu được lợi ích và hạn chế của việc sử dụng máy tính.

 • Tổng quát

Lợi ích của máy tính trong cuộc sống là rất nhiều. Do máy tính là thiết bị dùng để tự động hóa quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin. Vì vậy, máy tính chỉ có thể tạo nên lợi ích nếu như người sử dụng cung cấp dữ liệu chính xác và đầy đủ để máy tính có đủ thông tin xử lý.

 • Lợi ích của máy tính

  • Tốc độ cao: Máy tính có thể thực hiện các tác vụ thường xuyên với tốc độ rất nhanh. VD: giáo viên có thể dùng máy tính để lập danh sách điểm trung bình của học sinh và có kết quả ngay sau khi nhập điểm. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian nếu làm bằng tay
  • Độ chính xác cao: Khi một việc được con người thực hiện thủ công thì luôn luôn có khả năng bị con người làm lỗi. Máy tính có thể dùng để thực hiện công việc đảm bảo độ chính xác cao và đồng nhất kết quả khi dữ liệu đưa vào là chính xác.
  • Khả năng lưu trữ lớn: Máy tính có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn. Sau khi thông tin được lưu trữ, nó có thể được lấy ra khi cần rất nhanh. Ví dụ, người bán hàng sẽ tốn rất nhiều sổ sách để lưu thông tin bán lẻ trong nhiều năm, nhưng với máy tính, người bán hàng có thể lưu trữ rất nhiều. Hơn nữa còn có thể sử dụng lượng thông tin đó để làm các báo cáo, phân tích khác nhau.
  • Tự động hóa: Người sử dụng có thể điều khiển máy tính để nó tự động thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, giúp tăng năng suất làm viêc của người sử dụng
  • Tính thống nhất cao: Máy tính có thể thực hiện cùng một nhiệm vụ nhiều lần và có độ chính xác như nhau.
  • Tính đa dụng: Với máy tính, người sử dụng có thể làm nhiều công việc khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. VD: sử dụng máy tính để nghe nhạc, vẽ tranh, thậm chí thiết kế các chi tiết kỹ thuật.
  • Tiết kiệm chi phí: Do khả năng lưu trữ cao, thực hiện tự động các nhiệm vụ với tốc độ cao,... Máy tính giúp tiết kiệm chi phí nhân công, nguyên nhiên liệu,...
 • Hạn chế của máy tính

Máy tính là một công cụ mạnh mẽ, có thể thực hiện hàng loạt chức năng khác nhau. Tuy nhiên, máy tính chỉ có thể làm việc chính xác với dữ liệu đầu vào chính xác. Nếu dữ liệu đầu vào không chính xác, rõ ràng, đầy đủ, máy tính sẽ không đưa ra được kết quả theo yêu cầu hoặc đưa ra kết quả sai.

Câu hỏi

Hạn chế của máy tính là gì?
A. Khả năng lưu trữ lớn
B. Dữ liệu đầu vào chính xác, đầy đủ, máy tính sẽ xử lý và đưa kết quả chính xác.
C. Dữ liệu đầu vào không đầy đủ, không chính xác, máy tính sẽ không thể đưa ra kết quả theo yêu cầu.