Lý thuyết

  • Mục tiêu

Học viên biết cách nhận biết và xử lý lỗi cổng mạng LAN gạch chéo (không kết nối được mạng LAN và internet)

  • Nhận biết lỗi

Nếu như máy tính của bạn hiển thị như hình bên dưới, khi đó máy tính của bạn đã bị mất tín hiệu kết nối mạng (kể cả tín hiệu mạng LAN và tín hiệu Internet)

  • Nguyên nhân và cách khắc phục

  1. Kiểm tra lại xem có bị lỏng dây mạng không, hoặc dây mạng có bị đứt hoặc bị tuột chỗ bấm hạt mạng không, bạn có thể thử cắm vào một đầu dây mạng khác nếu vẫn không được thì thực hiện tiếp.
  2. Kiểm tra modem, hub có lên nguồn không và đèn tín hiệu có sáng không, kiểm tra dây đã cắm vào Switch, router, modem chưa.
  3. Kiểm tra xem máy tính bạn đã đủ Driver chưa bằng cách nhấn chuột phải vào Computer (This PC) => Manager => Device Manager . (Nếu có dấu chấm than vàng tức là máy tính của bạn đang thiếu driver). Cách xử lý là tải và cài đặt driver cho máy tính, bạn có thể sử dụng Easy DriverPack để cài.

Câu hỏi

Đâu là một trong những nguyên nhân dẫn tới lỗi cổng mạng LAN gạch chéo?

A. Dây mạng bị đứt

B. Lỗi hệ điều hành

C. Lỗi màn hình nên hiển thị dấu gạch chéo