Trang chủ > Phần cứng máy tính

Lý thuyết

 • Mục tiêu:

  Hiểu về tính năng và cách sử dụng cổng PS2.
 • Tổng quan:

  • Cổng PS2 là một giao diện phần cứng dùng để kết nối bàn phím, con chuột và một số thiết bị sử dụng cổng PS/2 khác vào máy tính.
  • Giao diện PS/2 là một loại đầu nối 6-pin MINI DIN (DIN - Deutsches Institut fur Normung - là một chuẩn giao diện được phát triển Viện khoa học về Định chuẩn của Đức).

  • PS/2 là tên hiệu của dòng máy tính cá nhân do hãng IBM sản xuất vào năm 1987 (thuộc dòng 286). Khi được sử dụng rộng rãi cho mọi người và được phát triển trên đủ loại máy tính khác nhau thì người ta vẫn gọi giao diện này là cổng PS/2.
  • Máy tính để bàn (desktop) thường có hai cổng PS/2 riêng biệt - một dùng cho bàn phím và một dùng cho chuột.

Câu hỏi

Cổng PS2 dùng để làm gì?
A. Để nối chuột và bàn phím
B. Để nối chuột, bàn phím và các thiết bị sử dụng cổng PS2 khác
C. Để nối máy chơi game PS2