Lý thuyết

  • Mục tiêu

    Nắm được định nghĩa và các tính năng của ROM.
  • Tổng quan

ROM là viết tắt của Read Only Memory - Bộ nhớ chỉ đọc - là loại bộ nhớ trong đó dữ liệu đã được ghi vào từ trước và chứa các chương trình giúp máy tính "khởi động". Khác với RAM, trong khi RAM sẽ xóa sạch mọi dữ liệu lưu trữ tạm thời khi nguồn điện bị cắt, ROM vẫn giữ lại nội dung ngay cả sau khi mất nguồn điện. Đó chính là lý do máy tính có thể được bật lên ở lần đầu tiên sử dụng. Nếu không có ROM, Bạn sẽ không thể khởi động được máy tính.

  • BIOS là gì, được lưu ở đâu?

BIOS ở đây là viết tắt của cụm từ tiếng Anh (Basic Input/Output System) có nghĩa là Hệ thống xuất nhập cơ bản. BIOS nằm bên trong máy tính cá nhân, trên bo mạch chính. BIOS được xem như là chương trình được chạy đầu tiên khi máy tính khởi động. Chức năng chính của BIOS là chuẩn bị cho máy tính để các chương trình phần mềm được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ (chẳng hạn như ổ cứng, đĩa mềm và đĩa CD) có thể được nạp, thực thi và điều khiển máy tính. Quá trình này gọi là khởi động.

Thuật ngữ BIOS để gọi tên một chương trình phần mềm khác được chứa trong các chip có sẵn trên bản mạch chính như PROM, EPROM (Một loại ROM trong máy tính) và nó nắm giữ các chức năng chuẩn bị cho máy đồng thời tìm ra ổ nhớ cũng như liên lạc và giao sự điều hành máy lại cho hệ điều hành.

BIOS cũng là bộ phận chuẩn của máy tính. Một máy tính có thể thiếu màn hình, bàn phím, chuột, ổ cứng,... nhưng không thể thiếu BIOS.


       

       Bộ nhớ ROM chứa BIOS trên máy tính

Câu hỏi

BIOS được lưu ở đâu trong máy tính?
A. Bộ nhớ ROM
B. Bộ nhớ RAM
C. Ổ cứng HDD
D. CD ROM