Trang chủ > Phần cứng máy tính

Lý thuyết

 • Mục tiêu:
  Có cái nhìn tổng quan và hiểu về chức năng của bus trong kiến trúc máy tính.
 • Tổng quan:
  • Trong kiến trúc máy tính, bus là một hệ thống phụ chuyển dữ liệu giữa các thành phần bên trong máy tính, hoặc giữa các máy tính với nhau. Hiểu đơn giản bus là cách kết nối dữ liệu (giao tiếp) giữa hai hoặc nhiều thiết bị kết nối với máy tính.

   Các bus máy tính đầu tiên theo nghĩa đen là các dây điện song song với đa kết nối, nhưng thuật ngữ này bây giờ được sử dụng cho bất cứ sắp xếp vật lý cung cấp cùng một chức năng như các bus điện tử song song.

   Các bus máy tính hiện đại có thể dùng cả thông tin liên lạc song song và các kết nối chuỗi bit, và có thể được đi dây trong một multidrop (dòng điện song song) hoặc chuỗi Daisy (kỹ thuật điện tử) có cấu trúc liên kết, hoặc kết nối với các hub chuyển mạch, như USB.

  • Mục đích của Bus là giảm số lượng “con đường” cần thiết cho việc liên lạc giữa các thành phần bằng cách thực hiện tất cả các truyền thông qua một kênh dữ liệu.


Câu hỏi

Kết nối giữa bộ xử lý máy tính với bộ nhớ hoặc một card màn hình để giao tiếp với bộ nhớ có phải là bus hay không?
A. Có
B. Không