Opacha-mda là một chiến lược đơn giản về việc bắt các hành tinh. Nó không có quảng cáo hoặc giao dịch vi mô.

Tính năng, đặc điểm:
- Dễ học
- Chiến dịch với hàng trăm cấp độ
- Giao diện người dùng đơn giản
- Hoạt hình mượt mà