1.Đa dạng sinh học là gì?

- Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số lượng cá thể trong loài và môi trường sống.

- Dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học phân chia theo các khu vực: Hoang mạc, vùng đài nguyên, rừng mưa nhiệt đới, vùng ôn đới, rừng lá kim,...

2. Vai trò của đa dạng sinh học

- Vai trò đa dạng sinh học trong tự nhiên:

+ Bảo vệ đất, nguồn nước, chắn gió, chắn sóng.

+ Điều hòa khí hậu.

+ Duy trì ổn định hệ sinh thái.

- Vai trò đa dạng sinh học trong thực tiễn: Cung cấp các sản phẩm sinh học cho con người như lương thực, thực phẩm, dược liệu,...

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học:

+ Phá rừng, khai thác gỗ, du canh, di dân khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị làm mất môi trường sống của sinh vật.

+ Săn bắt, buôn bán động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm, chất thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Nghiêm cấm phá rừng, săn bắn, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

+ Xây dựng các khu bảo tồn để bảo vệ các loài sinh vật.

+ Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

+ Tăng cường các hoạt động trồng cây, bảo vệ rừng và môi trường.

Sơ đồ tư duy Đa dạng sinh học:
1. Chuẩn bị

- Địa điểm: Nơi có độ đa dạng cao về sinh vật và đảm bảo an toàn.

- Dụng cụ, tài liệu: Kính lúp, máy ảnh, số ghi chép, bút, thước dây, tư trang bảo vệ cá nhân, tài liệu nhận diện nhanh một số loài sinh vật,...

2. Cách tiến hành

- Quan sát, chụp ảnh một số sinh vật  ngoài thiên nhiên:

+ Quan sát các nhóm sinh vật bằng mắt thường và kính lúp .

+ Chụp ảnh làm bộ sưu tập các loài sinh vật.

+ Ghi chép lại địa điểm, thời gian, hình dạng, kích thước, số lượng các loài và dán nhãn thông tin.

- Phân loại sinh vật theo khóa lưỡng phân

+ Lập sơ đồ khóa lưỡng phân cho các nhóm thực vật, các nhóm động vật không xương sống, các nhóm động vật có xương sống.

+ Đưa ảnh các nhóm sinh vật vào đúng tên nhóm theo sơ đồ khóa lưỡng phân đã lập.

- Báo cáo kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.Đề bài

Những con tắc kè trong hình dưới đây có gì khác nhau? Điều gì làm chúng trở nên khác nhau như vậy?

Lời giải chi tiết

Những con tắc kè trong hình khác nhau về hình dạng bên ngoài và màu sắc.

Nguyên nhân là do môi trường sống của chúng khác nhau nên những con tắc kè này có màu sắc hình dạng giống với môi trường sống để ngụy trang như giống lá cây, cành cây, đất,…


Đề bài

Em hãy cho biết đa dạng sinh học là gì?

Lời giải chi tiết

Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài và môi trường sống. Dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim, ...