Hướng dẫn máy fram đá cuội - Minecraft

Bước 1: Đào rãnh
Đào một rãnh giống như hình minh họa, bạn nên đào các khối được như hình mẫu được đánh dấu màu đỏ.


Bước 2: Thêm nước
Thêm nước vào khối được đánh dấu bằng màu xanh lam. Nước sẽ chảyvào lỗ.


Bước 3: Thêm dung nham
Thêm dung nham vào phía xa của rãnh, nước và dung nham sẽ cũng chảy vảo lỗ. Khi gặp nhau nguội lại thành đá.
Lưu ý, Dung nham là chảy 2 ô rồi mới xhayr xuống hố. Bên nước chỉ cần 1 ô 

Bước 4: Bắt đầu khai thác!