Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên tìm hiểu về Microsoft Azure và một số dịch vụ của Microsoft Azure.

Các ứng dụng web và triển khai lên dịch vụ của Microsoft Azure


Microsoft Azure là gì

  • Microsoft Azure là dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft, nó kết hợp giữa platform và infrastruture as a service, cho phép xây dựng, triển khai và quản lý ứng dụng và dịch vụ qua mạng toàn cầu của Microsoft. Dịch vụ này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, công cụ và frameworks bao gồm của cả Microsoft và của các nhà cung cấp khác. Azure có bản released đầu tiên vào tháng 2, 2010. Những thành phần chính của Microsoft Azure là Virtual Machines và Web sites.

Virtual Machines

  • Virtual Machines, được giới thiệu vào tháng 6-2012. Windows Azure Virtual Machines bao gồm dịch vụ IaaS, khách hàng có thể tạo máy ảo, và điều khiển và chạy Microsoft Data Centers. Dịch vụ Virtual Machines hỗ trợ phiên bản hệ điều hành Windows Server 2008, 2012 và một vài bản triển khai HĐH Linux.

Web sites

  • Web sites: Dịch vụ lưu trữ web sites, là một PaaS, được công bố vào tháng 6-2012, khách hàng có tạo web sites bằng PHP, ASP.NET, Node.js hay Python, họ có thể chọn ứng dụng mã nguồn mở từ danh sách có sẵn để triển khai ứng dụng của mình.


Hệ điều hành

  • Microsoft Azure là hệ điều hành của Windows Azure, Hệ điều hành này quản lý máy tính và tài nguyên lưu trữ trên máy tính.
  • Được mô tả như một cloud layer hàng đầu của hệ thống Windows server vì nó sử dụng và chỉnh sửa lại Windows Server 2008 -  Một phiên bản của Hyper-V, được gọi là Microsoft Azure Hypervisor. Microsoft Azure Hypervisor cung cấp các dịch vụ ảo hóa.
  • Window Azure hướng tới việc trở thành nền tảng live, hybrid platform.

Câu hỏi

Thành phần chính của Windows Azure là gì? 

A. Virtual Machines.

B. Web sites.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.