Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên hiểu được Google App Engine là gì, cách triển khai dịch vụ của Google App Engine.

Ứng dụng web và triển khai dịch vụ của Google App EngineGoogle App Engine (gọi tắt là GAE hay App Engine) là một môi trường phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Ở đó Google cung cấp một hệ thống gồm: ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình, người lập trình sẽ viết ứng dụng và ứng dụng này sẽ chạy trên các máy chủ của Google.

Google App Engine được cung cấp miến phí cho mỗi ứng dụng trong một giới hạn, khi các ứng dụng vượt qua mức quá hạn mức thì phải trả thêm khoản phí cho mức vượt quá này.

Google Compute Engine (GCE) là một thành phần IaaS của nền tảng Cloud của Google, nó được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tìm kiếm của Google trên toàn cầu, dựa trên gmail và youtube và một số dịch vụ khác. GCE cho phép người dùng chạy máy ảo theo yêu cầu, mỗi một máy ảo Virtual Machine có thể tìm kiếm dựa trên hình ảnh có sẵn hoặc hình ảnh được người dùng tạo ra. Người dùng GCE cần có tài khoản để sử dụng, nếu là lập trình viên thì bạn có thẻ truy xuất vào Google Compute Engine thông qua Developer Console.

Google Cloud Storage là một dạng RESTful web service được sử dụng để lưu trữ file dữ liệu, người dùng truy xuất đến dữ liệu của mình qua nền tảng cơ sở hạ tầng của google. Dịch vụ này kết hợp được giữa khả năng mở rộng của google cloud với tính bảo mật cao. Nó chính là một Infrastruture as a service, tương tư như dịch vụ lữu trữ onilne Amazon S3.

BigQuery là một RESTful web service có phép phân tích dữ liệu lớn bằng cách làm việc kết hợp với Google Storage. Đây là một dịch vụ IaaS có thể được dùng để hỗ trợ cùng với MapRedure, trong đó MapReduce chính là một mô hình lập trình để xử lý song song dữ liệu lớn.

Tháng 11 năm 2011, cho ra mắt hệ thống bảo trì cơ sở dữ liệu SQL, hệ thống này được hỗ trợ bởi thư viện lập trình cơ sở dữ liệu JDBC và DB-API. Dịch vụ cho phép tạo, chỉnh sửa và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ dùng với ứng dụng Google App Engine. Đây là chính là cơ sở dữ liệu MySQL 5.1.59 và kích thước của file dữ liệu không được vượt quá 10GB.

Câu hỏi

GAE cung cấp một hệ thống gồm những thành phần nào?

A. Ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình.

B. Ngôn ngữ giao tiếp, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình.

C. Ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện dịch thuật.

D. Ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở đo lường, các thư viện lập trình.