Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên nắm được các yêu cầu trong công nghệ điện toán đám mây.

Các yêu cầu trong công nghệ điện toán đám mây

Đây là hạn chế khi bạn sử dụng công nghệ điện toán đám mây, thứ nhất đó là sự phụ thuộc vào mạng và nhà cung cấp dịch vụ. Mạng kết nối giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ cần phải có kết nối tốc độ cao.

  • Về công nghệ của nhà cung cấp dịch vụ cần phải đáp ứng những nhu cầu cũng như đảm bảo về những chính sách hợp đồng và chính sách về bảo mật.
  • Thứ hai đó là sự tập trung dữ liệu, dữ liệu sử dụng trong công nghệ điện toán đám mây có thể là mục tiêu tấn công của hacker hoặc là có thể bị gây lỗi.
  • Tiếp theo đó là sự phụ thuộc của công nghệ điện toán đám mây vào năng lực cạnh tranh giữa các dịch vụ của điện toán đám mây, khi dữ liệu của bạn thay đổi từ ứng dụng này sang ứng dụng kia thì việc di chuyển dữ liệu có thể gặp khó khăn.
  • Và cuối cùng là yêu cầu về tiêu chuẩn hóa trong dịch vụ cung cấp

Câu hỏi

Yêu cầu nào sau đây là không đúng khi nói về điện toán đám mây?

A. Đảm bảo về những chính sách hợp đồng và chính sách về bảo mật.

B. Sự tập trung dữ liệu.

C. Sự phụ thuộc của công nghệ điện toán đám mây vào năng lực cạnh tranh giữa các dịch vụ của điện toán đám mây.

D. Thông tin được cung cấp mở rộng, miễn phí và hoàn toàn công khai.