Pop'n Twinbee - Game SNES

  

Pop'n Twinbee
Phát triển: Konami
Phát hành: Konami
Thể loại: Shoot 'em up

Download : 


Để chơi trên máy tính PC, bạn cần phần mềm giả lập SNES    
   https://www.lenlop123.com/2020/01/huong-dan-gia-lap-snes-choi-game-tren.html  


Nhận xét