Puzzle Bobble Universe hay còn được biết đến với tên khác là Bust-a-Move Universe, game thuộc dạng bắn banh cổ điển, từng xuất hiện trên nhiều hệ máy trước kia, nay game được phát hành cho hệ máy 3DS

Gameplay vẫn mang chiều hướng quen thuộc 3 quả bóng cùng màu sẽ nổ
Game có thể chơi được nhiều người, đấu đối kháng


Download : 
Download game Puzzle Bobble - Bust-A-Move (SNES) :

Để chơi trên máy tính PC, bạn cần phần mềm giả lập SNES    
   https://www.lenlop123.com/2020/01/huong-dan-gia-lap-snes-choi-game-tren.html