Người sắt (Iron Golems) là những hình người lớn và dữ dằn bảo vệ dân làng. Chúng DUY NHẤT chỉ bảo vệ dân làng, và có cơ hội sinh sôi trong làng một cách tự nhiên. Tuy nhiên, bạn có thể tự tạo cho mình một người sắt chỉ với 4 khối sắt và một quả bí ngô.1. Nguyên liệu:

   + 4 khối sắt. Những khối sắt có thể được tạo thành từ 9 thỏi sắt trong một bảng chế tạo (vậy bạn phải cần tất cả là 36 thỏi).

   + 1 quả bí ngô hoặc 1 đèn bí ngô

2. Tìm khoảng trống để tạo người sắt. 

    Rộng 3 block , cao 3 block

3. Đặt 4 khối sắt thành hình chữ T trên mặt đất.

    Đặt quả bí ngô hoặc đèn bí ngô ở trên và ngay giữa chữ T.

4. Rào Người sắt của bạn lại. 

Người sắt mới của bạn chỉ có thể đi quanh bảo vệ dân làng khi được đặt trong hàng rào.