Cầu thang tự động


Gồm các pit tông đẩy gắn trong tường, theo hình đường chéo