Ngựa đua về đích


Số ô: Lượt đi từ 1 đến
Bạn muốn đi trước hay đi sau?
Luật Game :
Ngựa đua về đích, mỗi người chơi được chọn 1-3 ô, ai làm ngựa cán đích trước sẽ thắng