Quân mã đi tuần

1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
G
H

Lịch sửNỘI DUNG BÀI TẬP
Giao diện 
1. Thiết kế giao diện bàn cờ vua gồm 64 ô, xen kẽ màu ví dụ đen trắng, bằng lệnh for javascript
2. Mỗi ô vuông được đánh attribute Id là a1, a2 , ... như hình

Xử lí
1. Khi nhấn vào 1 ô vuông thì ghi số 1 và hiện hình quân mã vào ô đó. Và ghi id ô đó vào div lịch sử
2. Khi nhấn vào ô vuông khác thì ghi số 2 và hiện hình quân mã vào ô đó vào ô đó (xóa hình quân mã ở ô trước đi). Và ghi id ô đó vào div lịch sử
.....
3. Cứ như vậy khi click vào những ô tiếp theo
4. Nếu click vào những ô đã chọn. thì chẳng có gì xảy ra cả
5. Ô click sẽ phải theo quy luật của quân mã, di chuyển theo hình chữ L.
5. Khi ô 64 được click thì, label kết quả sẽ báo "you win"
6. Khung đếm thời gian sẽ đếm số giây bắt đầu tù lần click đầu tiên , và dừng đếm khi người chơi hoàn thành trò chơi. 
7. Mỗi lần đếm 1s, và đổi màu font chữ tuần tự theo 5 màu đậm, đễ nhìn (dev tự chọn màu)
8. khi quá 300s, mà chưa hoàn thành click được ô 64, label kết quả sẽ báo "you lose"
9. Có nút reset để chơi lại từ đầu