Máy farm mía


Khi mía mọc lên đến độ cao 3 đốt, hệ thống cảm biến (cái khối hình cái mặt) sẽ kích hoạt pit tông đẩy. Chặt khúc mía đoạn 2 và đoạn 3 rơi xuống nước, nước sẽ cuốn các khúc mia vào phễu => rương
Mía còn lại một khúc, để vậy và chờ mía mọc lên cao và thu hoạch