remove.bg - Tools online tách ảnh nền để lấy chân dung

 

1. Chuần bị bức ảnh cần cắt nền

2. Vào trang  https://www.remove.bg
3. Nhấn vào nút Upload Image để đưa ảnh cần cắt nền lên

4. Sau khi đưa ảnh lên xong, web sẽ tự động xóa phông nền cho bạn. Giờ bạn chỉ cần copy ảnh về xài, hoặc download ảnh để dùng về sau5. Chuản bị tấm ảnh mà mình muốn ghép tranh, ví dụ là 1 banner (1280x320)
6. Copy đưa tấm ảnh banner và tấm ảnh xóa nền vào PowerPoint và lồng ảnh vào nhau. Ta sẽ có kết quả 


Nhận xét