Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba chương :Phép dời hình và phép đồng dành trong mặt phẳng ;Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian,quan hệ song song ;Vecto trong không gian , quan hệ vuông góc trong không gian …

Mục lục Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 :

 • CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phép biến hình
  • Bài 2. Phép tịnh tiến
  • Bài 3. Phép đối xứng trục
  • Bài 4. Phép đối xứng tâm
  • Bài 5. Phép quay
  • Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
  • Bài 7. Phép vị tự
  • Bài 8. Phép đồng dạng
  • Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Hình học 11
 • CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
  • Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
  • Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
  • Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
  • Bài 4. Hai mặt phẳng song song
  • Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
  • Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
 • CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Vectơ trong không gian
  • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
  • Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  • Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
  • Bài 5. Khoảng cách
  • Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hình học 11
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 11