Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1.

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ - VẬT LÝ 8

Năm hoc: 2018 – 2019

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1: (2 đ)

a)      Lực ma sát trượt, lực ma sát lăn sinh ra khi nào?

b)     Khi viết phấn trên bảng thì xuất hiện lực ma sát gì giữa phấn và mặt bảng? Lực ma sát này có lợi hay có hại? Giải thích tại sao?

 

Câu 2: (1,5 đ)

a)      Thế nào là quán tính?

b)     Dựa vào kiến thức về quán tính, em hãy giải thích tại sao khi cán búa lỏng, ta có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán xuống đất?

 

Câu 3: (2 đ)

            Một người có khối lượng 48 kg đứng hai chân trên mặt đất, biết diện tích tiếp xúc của mỗi chân với mặt đất là 75 cm2.

a)      Tính áp suất của người lên mặt đất.

b)     Muốn tăng nhanh áp suất của người ấy lên mặt đất 2 lần thì phải làm như thế nào? Giải thích?

 

Câu 4: (2 đ)

            Một thùng cao 2m chứa đầy nước. Trên mặt nước là không khí có áp suất là 100000 Pa. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

a)      Tính áp suất nước tác dụng lên một điểm A cách đáy thùng 50 cm.

b)     Tính tổng áp suất của nước và không khí tác dụng lên đáy thùng.

 

Câu 5: (2,5 đ)

            Một ô tô chuyển động thẳng từ A đến B với tốc độ 36 km/h phải mất 30 phút. Một người đi xe đạp xuất phát cùng lúc đi ngược chiều từ B về A với tốc độ 12 km/h.

a)      Tính chiều dài quãng đường AB.

b)     Sau bao lâu thì người đi ô tô và người đi xe đạp gặp nhau?

c)      Biết rằng ô tô đi từ B về A phải mất 45 phút. Tính tốc độ trung bình của ô tô cả đi và về (theo đơn vị km/h).

 

-HẾT-