Kiến thức cơ bản Sinh học 10, được biên soạn theo nội dung SGK Sinh học 10, gồm 2 phần chính:

Phần I: Gồm những câu hỏi tự luận và trắc nghiệm

Phần II: Gồm những dạng bài tập áp dụng theo từng chương

Nhằm kiểm tra, đánh giá khách quan những kiến thức cơ bản Sinh học.