TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘI CẤN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 Họ và tên:……………………………. Môn: Toán Lớp 5 ……………………………………… Thời gian: 40 phút Không kể thời gian giao nhận đề (Đề này có 02 trang) ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Bài làm A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 (0.5 điểm). Số thập phân có ba nghìn, một đơn vị, bảy phần trăm được viết là: M1 A. 3100,1 B. 3001,70 C. 3001,07 D. 3010,07 Câu 2 (0.5 điểm). Chữ số 8 trong số thập phân 95,284 có giá trị là:M1 A. 100 8 B. 1000 8 C. 10 8 D. 8 Câu 3 (0.5 điểm). Số thích hợp điền vào chỗ chấm 8,06 ha = .......... m2 là:M2 A. 80600 B. 80060 C. 80006 D. 86000 Câu 4(0.5 điểm). 5 4 ha = ............m2 . Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:M2 A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000 Câu 5 (1 điểm). Mua 4 m vải phải trả 320 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền? M2 A. 80 000 đồng B. 224 000 đồng C. 544 000 đồng D. 2 176 000 đồng Câu 6 (1 điểm). Một đội bóng thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là: M2 A. 89% B. 19% C. 90% D. 95% Câu 7(1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: M3 a) 5,1 x 10 = 5,1 x 100 b) 1,25 x 8 = 2,5 x 4 c) 4 x 0,25 > 0,09 x 10 d) 0,5 x 4 > 10 : 4 Điểm Lời phê của thầy cô giáo Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 6 Câu 8(1 điểm). Nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân thì thương và số dư của phép chia 6,25 : 7 là: M3 A. Thương 0,89 dư 20 B. Thương 0,89 dư 2 C. Thương 0,89 dư 0,2 D. Thương 0,89 dư 0,02 B. TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 9 (1 điểm). Đặt tính và tính:M2 a) 74,62 - 8,395 b) 8,216 : 5,2 Câu 10 (2 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 67m và gấp 4 lần chiều rộng. Người ta sử dụng 60% diện tích mảnh đất để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau ? M3 Câu 11 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện: M4 2,25 x 3,75 + 4,25 x 2,25 + 2,25 x 2