Bộ sách “Học Tốt Ngữ Văn 6 Tập 1,2” của tác giả Phạm Tuấn Anh được soạn thảo nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo tăng khả năng tự học, đồng thời hiểu và có phương pháp để làm các bài văn.