PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: TOÁN 8 Năm học: 2017-2018 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (2 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1. Tập nghiệm của phương trình   2 2 9 25 . 0 4 x x          là: A. 3 5; 2         B. 9 25; 4        C. 3 2        D. 3 5; 2        Câu 2. Nghiệm của bất phương trình: 12 3 0  x là: A. x 4  B. x  4 C. x 4 D. x 4 Câu 3: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP và 9 ABC MNP S S  A. 9 MN AB  B. 3 MN AB  C. 1 9 MN AB  D. 1 3 MN AB  Câu 4.Cho tam giác ABC, AD là phân giác BAC biết AB = 16cm, AC=24cm, DC = 15cm, khi đó BD bằng:AD là phân giác BAC A. 10cm B. 128 5 cm C. 1 10 cm D. 45 2 cm Bài 1: Cho hai biểu thức 2 1 1 1 y A y y     và 2 2 1 y y B y    1. Tính giá trị biểu thức A tại y = 2. 2. Rút gọn biểu thức M = A.B. 3. Tìm giá trị của y để biểu thức M < 1. Bài 2: Một ôtô đi từ Hà Nội đến Đền Hùng với vận tốc trung bình là 30km/h. Trên quãng đường từ Đền Hùng về Hà Nội, vận tốc ôtô tăng thêm 10km/h nên thời gian về rút ngắn hơn thời gian đi là 36 phút. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Đền Hùng. Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH. a. CMR: HBA đồng dạng với HCB , từ đó suy ra 2 HB HC HA  . . b. Kẻ HM AB M HN BC N     , . CMR: MN = BH. c. Lấy I , K lần lượt là trung điểm của HC và HA. Tứ giác KMNI là hình gì? Vì sao? d. So sánh diện tích tứ giác KMNI và diện tích tam giác ABC. Bài 4 (0,5 điểm) Cho a,b,c 0  . Chứng minh: 2 2 2 a b c 1 1 1 b c a a b c